Kontakty

Sezemická 2872/10
Praha 9 - Horní Počernice
CZ-19300
katarina.lebedova@ofacom.sk

tel: (+421) 903 280 836
tel: (+420) 281 021 483
fax: (+420) 281 021 489


O spoločnosti

Spoločnosť OFA s.r.o. je popredným dodávateľom komponentov a riešení v oblasti optických prístupových a prenosových sietí.

V našom portfóliu nájdete široký sortiment výrobkov a riešení pre pasívnu časť optických sietí. V oblasti vláknovej optiky dodávame optické vlákna, optické káble a mikrokáble, vrátane vláknových zväzkov. Z hľadiska konštrukcie optických káblov pokrývame vonkajšie optické káble, vnútorné a univerzálne optické káble, závesné optické káble a rôzne špeciálne riešenia. K optickým káblom ponúkame kompletné príslušenstvo potrebné pre realizáciu pasívnych optických sietí ako sú optické spojky, optické rozvádzače, ucelené riešenie trubičkového systému, optické splittre, CWDM systémy i riešenia pre následné vnútorné optické rozvody. Uvedený sortiment dopĺňa široký výber príslušenstva ako sú mechanické konektory, optické konektory, patchcordy, pigtaily a ďalšie komponenty.

Spoločnosť OFA vznikla pred 20 rokmi ako prvý špecializovaný český veľkoobchod optických káblov, optických vlákien, rozvádzačov a všetkých ďalších prvkov potrebných na výstavbu optických komunikačných sietí. V súčasnosti sú prvky dodané našou spoločnosťou zabudované v optických sieťach väčšiny tuzemských operátorov.

V Českej republike a na Slovensku dlhodobo obchodne zastupujeme spoločnosti OFS (výrobca optických káblov a optických vlákien), Apresa PLP (výrobca optických spojok), Gabocom (výrobca mikrotrubičkového systému). Od roku 2015 je OFA ďalej zástupcom dánskej spoločnosti FREMCO, výrobcu zafukovacích strojov a príslušenstva na zafukovanie káblov. Ďalej spoločnosť OFA zastupuje v ČR a na Slovensku fínsku spoločnosť VESALA, výrobca sond a kalibrov s vysielačom, lokátorov kalibrov alebo markerov a podobne. Okrem uvedených veľkých spoločností zastupujeme aj množstvo menších firiem a v posledných rokoch zavádzame na tuzemský i zahraničný trh aj množstvo vlastných produktov.

 

 

 

OBSAH PIATEHO DIELU PRÍRUČKY PRE PROJEKTOVANIE A NÁVRH NGA

Piata sada vkladacích listov príručky pre projektovanie a návrh NGA sietí obsahuje tentokrát opäť len jedinú obsiahlu kapitolu:

PLASTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

 

 Slabostěnné mikrotrubičky v optické chráničce.

Deviata kapitola Príručky pre projektovanie a návrh NGA sietí je venovaná komplexnej problematike plastové infraštruktúry. Sú tu do detailu rozobrané optické chráničky a mikrotrubičky, ich zväzky, príslušenstvo a inštalačné postupy. Krátko sa venujeme aj problematike overovanie kvality trasy optickej infraštruktúry a následnej inštalácii káblov, mikrokáblov, alebo inštaláciám zväzkov miktrotrubiček.

Video s obsahom príručky

Na Youtube môžete zhliadnuť video s krátkym obsahom príručky

Obsah kapitoly plastová infraštruktúra

Obsah 9. části

Mikrotrubička s optickým mikrokabelem.
1. Plastová infrastruktura optických sítí
2. Základní pojmy
3. Plastová infrastruktura
 3.1 Prvky plastové infrastruktury
     3.1.1 Optické chráničky
     3.1.2 Mikrotrubičky a svazky mikrotrubiček
     3.1.3 Hranice mezi chráničkou a mikrotrubičkou
     3.1.4 Příslušenství chrániček, mikrotrubiček a svazků mikrotrubiček
     3.1.5 Nářadí a nástroje pro práci s chráničkami a mikrotrubičkami
     3.1.6 Stroje a vybavení pro zafukování
     3.1.7 Ověřování tras a lokaliace závad
 3.2 Životní cyklus a životnost plastové infrastruktury
 3.3 Koncepce a topologie plastové infrastruktury
4. Optické chráničky
Optická chránička HDPE pro instalaci kabelů.

 4.1 Rozdělení chrániček podle aplikace
     4.1.1 Optické chráničky pro přímé uložení do země pomocí mechanizace
     4.1.2 Optické chráničky pro přímé uložení do země (do výkopu)
     4.1.3 Optické chráničky pro instalace v částečně chráněném prostředí
     4.1.4 Optické chráničky s UV stabilizací
     4.1.5 Optické chráničky pro vnitřní instalace
     4.1.6 Speciální konstrukce optických chrániček
 4.2 Samostatné optické chráničky, svazky chrániček
 4.3 Materiál optických chrániček
 4.4 Konstrukce a vlastnosti vnitřní stěny
     4.4.1 Optické chráničky s hladkou vnitřní stěnou
     4.4.2 Optické chráničky s hladkou vnitřní stěnou a permanentní lubrikací
     4.4.3 Optické chráničky s drážkovanou vnitřní stěnou
     4.4.4 Optické chráničky s drážkovanou vnitřní stěnou a permanentní lubrikací
     4.4.5 Předlubrikace a vrstva permanentní lubrikace
 4.5 Konstrukce a vlastnosti vnější stěny
 4.6 Barevné značení a rozlišení chrániček
 4.7 Rozměrové řady optických chrániček
     4.7.1 Optické chráničky o vnějším průměru 50 mm
     4.7.2 Optické chráničky o vnějším průměru 40 mm
     4.7.3 Optické chráničky o vnějším průměru 32 mm
     4.7.4 Optické chráničky o vnějším průměru 25 mm
5. Mikrotrubičky a svazky mikrotrubiček
Silnostěnná mikrotrubička s kabelem.
 5.1 Rozdělení mikrotrubiček podle aplikace
     5.1.1 Silnostěnné mikrotrubičky pro přímou pokládku do výkopu
     5.1.1 Silnostěnné mikrotrubičky pro přímou pokládku do výkopu
     5.1.3 Mikrotrubičky pro vnitřní instalace
     5.1.4 UV stabilizace mikrotrubiček
     5.1.5 Speciální konstrukce mikrotrubiček
 5.2 Materiál mikrotrubiček
 5.3 Provedení vnitřní a vnější stěny
     5.3.1 Mikrotrubičky s hladkou vnitřní stěnou
     5.3.2 Mikrotrubičky s hladkou vnitřní stěnou a permanentní lubrikací
     5.3.3 Mikrotrubičky s drážkovanou vnitřní stěnou
     5.3.4 Mikrotrubičky s drážkovanou vnitřní stěnou a permanentní lubrikací
     5.3.5 Předlubrikace a permanentní lubrikace
     5.3.6 Vnější stěna mikrotrubičky
 5.4 Barevné značení a rozlišení mikrotrubiček
     5.4.1 Označování a potisk mikrotrubiček
 5.5 Samostatné mikrotrubičky a svazky mikrotrubiček
Svazek silnostěnných mikrotrubiček 16mm.
 5.6 Silnostěnné mikrotrubičky pro přímou pokládku a jejich svazky
     5.6.1 Rozměrové řady silnostěnných mikrotrubiček
     5.6.2 Standardní rozměrové řady silnostěnných mikrotrubiček
     5.6.3 Koncepce a použití svazků silnostěnných mikrotrubiček
     5.6.4 Příklad sortimentu svazků mikrotrubiček gabocom
     5.6.5 Pokládka svazků silnostěnných mikrotrubiček
Instalace svazků silnostěnných mikrotrubiček.
     5.6.6 Plánování plastové infrastruktury využívající svazky silnostěnných mikrotrubiček
 5.7 Slabostěnné mikrotrubičky pro instalaci do chrániček a jejich svazky
     5.7.1 Rozměrové řady slabostěnných mikrotrubiček
     5.7.2 Koncepce a použití svazků slabostěnných mikrotrubiček
     5.7.3 Příklad sortimentu svazků slabostěnných mikrotrubiček gabocom
     5.7.4 Instalace slabostěnných mikrotrubiček do optické chráničky
 5.8 Vnitřní mikrotrubičky pro instalace v budovách a jejich svazky
Vnitřní mikrotrubička použitá v FTTH síti.
     5.8.1 Rozměrové řady vnitřních mikrotrubiček
     5.8.2 Instalační metody vnitřních mikrotrubiček
     5.8.3 Požární vlastnosti vnitřních mikrotrubiček
     5.8.4 Požární charakteristiky příslušenství
     5.8.5 Instalace vnitřních mikrotrubiček
     5.8.6 Svazky vnitřních mikrotrubiček
6. Příslušenství optických chrániček a mikrotrubiček
Svazek mikrotrubiček s těsněním EZA-T.
 6.1 Příslušenství pro optické chráničky
     6.1.1 Spojování optických chrániček


Spojka dvojice optických chrániček HDPE.
      6.1.2 Redukce
     6.1.3 Koncovky optických chrániček
     6.1.4 Pracovní těsnění
     6.1.5 Těsnící prvky pro optické chráničky
     6.1.6 Odbočení prvku z optické chráničky
     6.1.7 Prvky pro opravy a servis optických chrániček
 6.2 Příslušenství pro svazky mikrotrubiček
     6.2.1 Těsnící prvky pro svazky mikrotrubiček s těsným pláštěm
     6.2.2 Naváděcí prvky – vymezovače poloměru ohybu pro odbočující mikrotrubičky
 6.3 Těsnění chrániček a mikrotrubičkových svazků v prostupech
       do budov a kabelových komorách
 6.4 Příslušenství pro mikrotrubičky
     6.4.1 Přímé spojky mikrotrubiček
     6.4.2 Redukční spojky mikrotrubiček
     6.4.3 Koncovky mikrotrubiček
     6.4.4 Těsnící prvky mikrotrubička – mikrokabel
     6.4.5 Dělené spojky mikrotrubiček
     6.4.6 Dělené spojky mikrotrubiček s těsněním kabelu
     6.4.7 Označovací prvky
     6.4.8 Pracovní těsnění
     6.4.9 Vnitřní příslušenství pro mikrotrubičky
 6.5 Příslušenství v trasách plastové infrastruktury
7. Nářadí pro práci s optickými chráničkami
     a mikrotrubičkami
Nářadí na mikrotrubičky a optické chráničky.
8. Instalace zafukováním


Zafukování optického kabelu do chráničky.


 8.1 Princip instalace kabelu zafukováním
 8.2 Zafukování optických kabelů
 8.3 Zafukovací stroje pro mikrokabely a svazky vláken
 8.4 Zafukování svazků mikrotrubiček
 8.5 Příslušenství pro zafukování
9. Ověřování trasy a lokalizace závad 
 9.1 Kalibrace optických chrániček a mikrotrubiček


Kalibr pro kalibraci HDPE chráničky.
     9.1.1 Princip kalibrace
     9.1.2 Kalibry pro optické chráničky
     9.1.3 Kalibry pro mikrotrubičky
     9.1.4 Postup kalibrace
 9.2 Lokalizace kalibračních závad


Kalibrační závada mikrotrubičky s kalibrem s vysílačem.

     9.2.1 Použití kalibru s vysílačem
     9.2.2 Sondy s vysílačem pro mikrotrubičky
     9.2.3 Sondy s vysílačem pro optické chráničky
     9.2.4 Sondy s vysílačem pro další použití
     9.2.5 Hledačky pro sondy s vysílačem
 9.3 Tlakové zkoušky optických chrániček a mikrotrubiček
     9.3.1 Princip tlakových zkoušek


Tlakové zkoušky chrániček a mikrotrubiček.
     9.3.2 Tlakové zkoušky optických chrániček a mikrotrubiček
     9.3.3 Tlakové zkoušky optických chrániček
     9.3.4 Tlakové zkoušky mikrotrubiček
     9.3.5 Tlakoměry pro kalibrace
 9.4 Lokalizace tlakových závad

Zatažení svazku mikrotrubiček do kabelovodu.

 

Príručka pre projektovanie a návrh NGA sietí - 9. kapitola

V. časť (5. sada vkladacích listov) obsahujúci 9. kapitolu číta 84 strán a cez 350 obrázkov.

© 2020 OFA s.r.o.