Kontakty

Sezemická 2872/10
Praha 9 - Horní Počernice
CZ-19300
katarina.lebedova@ofacom.sk

tel: (+421) 903 280 836
tel: (+420) 281 021 483
fax: (+420) 281 021 489


O spoločnosti

Spoločnosť OFA s.r.o. je popredným dodávateľom komponentov a riešení v oblasti optických prístupových a prenosových sietí.

V našom portfóliu nájdete široký sortiment výrobkov a riešení pre pasívnu a aktívnu časť optických sietí. V oblasti vláknovej optiky dodávame optické vlákna, optické káble a mikrokáble, vrátane vláknových zväzkov. Z hľadiska konštrukcie optických káblov pokrývame vonkajšie optické káble, vnútorné a univerzálne optické káble, závesné optické káble a rôzne špeciálne riešenia. K optickým káblom ponúkame kompletné príslušenstvo potrebné pre realizáciu pasívnych optických sietí ako sú optické spojky, optické rozvádzače, ucelené riešenie trubičkového systému, optické splittre, CWDM systémy i riešenia pre následné vnútorné optické rozvody. Uvedený sortiment dopĺňa široký výber príslušenstva ako sú mechanické konektory, optické konektory, patchcordy, pigtaily a ďalšie komponenty.

V oblasti aktívnych prvkov OFA s.r.o. ponúka riešenia pre optické siete PON (GPON, GEPON) i pre siete typu bod – bod (FTTH, FTTB, FTTC a pod.), a to od centrálneho bodu siete (napríklad OLT) až po zákaznícke zariadenie (CPE, ONU, MDU a pod.). Samozrejmosťou je i príslušný dohľadový systém.

V Českej republike a na Slovensku dlhodobo obchodne zastupujeme spoločnosti OFS (výrobca optických káblov a optických vlákien), Apresa PLP (výrobca optických spojok), Gabocom (výrobca mikrotrubičkového systému). Spoločnosť OFA s.r.o. je ďalej i distribútorom telekomunikačných výrobkov spoločnosti 3M. V oblasti aktívnych prvkov pre optické siete spolupracujeme so spoločnosťou ZTE (výrobca aktívnych prvkov - switchov, routerov a prístupových systémov typu GPON).

 

 

 

Príručka pre projektovanie a návrh NGA sietí

Příručka pro návrh a projektování NGA sítí.

OFA s.r.o. vydala v októbri 2015 prvý diel tlačenej Príručky pre návrh a projektovanie NGA sietí, venovaný problematike vnútorných optických rozvodov v bytových domoch.
Príručka je v českom jazyku.

Príručka pre optické sietě.

Príručka pre projektovanie a návrh NGA sietí (Next Generation Access) je unikátnym projektom spoločnosti OFA, s.r.o. Jedná sa o tlačenú, po častiach vydávanú publikáciu, ktorá opisuje problematiku návrhu a projektovania moderných telekomunikačných sietí.

Cieľom autorov je vyplniť určité informačné vákuum v oblasti plánovania, projektovania a výstavby optických prístupových sietí a predložiť odbornej verejnosti rýdzo prakticky orientovaný materiál, sumarizující v praxi používané postupy a metódy inštalácií optických prístupových sietí. Pasívne optické prístupové siete sú v súčasnosti zmysluplným riešením výstavby telekomunikačnej infraštruktúry, ktoré svojou prenosovou kapacitou plne pokryje súčasné požiadavky na pripojenie jednotlivých zákazníkov a aj do budúcnosti bez problémov vyhovejú predpokladaným násobným nárastom nárokov zákazníkov, ako na prenosové rýchlosti, tak i na kvalitu pripojenia.

Optické káble – typy

Oblasť návrhu a projektovanie optických prístupových sietí je natoľko obsiahla, že nie je v silách autorov celú problematiku uchopiť a globálne spracovať v jednom kroku. A ani to z nášho pohľadu nie je zámerom. Vzhľadom na neustály vývoj a inováciám pasívnych i aktívnych telekomunikačných technológií by sme tak vytvorili publikáciu poplatný dobe vydania, ktorá by len ťažko umožňovala akékoľvek aktualizácie alebo doplnenie.

Príručka optické spojky.

Z tohto dôvodu sme zvolili koncept publikácie v krúžkovom rozraďovači, ktorý nám umožní nielen postupne vydávať rozširujúce vložky vo forme jednotlivých častí, popisujúcich jednotlivé segmenty telekomunikačnej siete, ale zároveň nám poskytuje možnosť s vydaním každej samostatnej kapitoly doplniť a aktualizovať časti už vydané. Hoci sa teda jedná o tlačenú publikáciu, uvedený koncept nám poskytuje výhodu udržiavať ju po dobu životnosti v aktuálnom stave.

PLC splittre.

Aj s vedomím toho, že trend súčasnej doby speje skôr k elektronickým médiám, sme zvolili tradičnú tlačenú formu, ktorá je z nášho pohľadu lepšie prehľadná, operatívnejšia (postačí siahnuť do police, nie je potrebné zdĺhavo hľadať v počítači) a umožní ľahšie preniknutie do problému. Publikáciu sme navyše okorenili množstvom ilustrácií, technických schém či fotografií, ktoré prispievajú k väčšej zrozumiteľnosti a pochopiteľnosť textu. Veď čo možno zložito popisovať na mnohých stranách, možno v mnohých prípadoch povedať lepšie jedným obrázkom..

Výstavba optických sietí.

Prvá kapitola príručky pre projektovanie a návrh NGA sietí

Prvú spracovanú kapitolu sme venovali problematike vnútorných optických rozvodov v bytových domoch, ktorú považujeme z dlhodobého hľadiska za najmenej zmapovanú a z pohľadu návrhu a výstavby optických prístupových sietí za najviac potrebnú. S prvou vydanou kapitolou zároveň čitateľ získa krúžkový rozraďovač pre celú publikáciu. Informácie o ďalších vydávaných častiach nájdete na stránkach www.ofacom.sk.

Vydané kapitoly

V súčasnosti (január 2018) sú vydané 3 časti, ktoré zahŕňajú 7 vydaných kapitol. Objem doteraz spracované problematiky je popísaný na 266 stranách a zahŕňa cez 700 obrázkov. Pre rýchle zoznámenie s obsahom vydaných kapitol odporúčame zhliadnuť video na YOUTUBE.

 

Příručka pro projektování telekomunitačních sítí.