Kontakty

Sezemická 2872/10
Praha 9 - Horní Počernice
CZ-19300
katarina.lebedova@ofacom.sk

tel: (+421) 903 280 836
tel: (+420) 281 021 483
fax: (+420) 281 021 489


O spoločnosti

Spoločnosť OFA s.r.o. je popredným dodávateľom komponentov a riešení v oblasti optických prístupových a prenosových sietí.

V našom portfóliu nájdete široký sortiment výrobkov a riešení pre pasívnu časť optických sietí. V oblasti vláknovej optiky dodávame optické vlákna, optické káble a mikrokáble, vrátane vláknových zväzkov. Z hľadiska konštrukcie optických káblov pokrývame vonkajšie optické káble, vnútorné a univerzálne optické káble, závesné optické káble a rôzne špeciálne riešenia. K optickým káblom ponúkame kompletné príslušenstvo potrebné pre realizáciu pasívnych optických sietí ako sú optické spojky, optické rozvádzače, ucelené riešenie trubičkového systému, optické splittre, CWDM systémy i riešenia pre následné vnútorné optické rozvody. Uvedený sortiment dopĺňa široký výber príslušenstva ako sú mechanické konektory, optické konektory, patchcordy, pigtaily a ďalšie komponenty.

Spoločnosť OFA vznikla pred 20 rokmi ako prvý špecializovaný český veľkoobchod optických káblov, optických vlákien, rozvádzačov a všetkých ďalších prvkov potrebných na výstavbu optických komunikačných sietí. V súčasnosti sú prvky dodané našou spoločnosťou zabudované v optických sieťach väčšiny tuzemských operátorov.

V Českej republike a na Slovensku dlhodobo obchodne zastupujeme spoločnosti OFS (výrobca optických káblov a optických vlákien), Apresa PLP (výrobca optických spojok), Gabocom (výrobca mikrotrubičkového systému). Od roku 2015 je OFA ďalej zástupcom dánskej spoločnosti FREMCO, výrobcu zafukovacích strojov a príslušenstva na zafukovanie káblov. Ďalej spoločnosť OFA zastupuje v ČR a na Slovensku fínsku spoločnosť VESALA, výrobca sond a kalibrov s vysielačom, lokátorov kalibrov alebo markerov a podobne. Okrem uvedených veľkých spoločností zastupujeme aj množstvo menších firiem a v posledných rokoch zavádzame na tuzemský i zahraničný trh aj množstvo vlastných produktov.

 

 

 

OBSAH ŠTVRTÉHO DIELU PRÍRUČKY PRE PROJEKTOVANIE A NÁVRH NGA

Štvrtá sada vložných listov príručky pre projektovanie a návrh NGA sietí obsahuje tentokrát jednu obsiahlu kapitolu:


Optické vlákna v telekomunikáciách

 Príručka pre projektovanie optických NGA sietí, 4. časť., optické vlákna v telekomunikáciách.

Táto, v poradí 8. kapitola, je venovaná problematike optických vlákien v telekomunikačných sieťach, a obsahuje celkovo 70 strán, na ktorých nájdete viac než sto obrázkov a grafov a takmer tridsať tabuliek. Kapitola pôjde do tlače koncom septembra a dostupná bude v druhej polovici októbra 2018.

Teória optických vlákien v telekomunikáciách - 4. časť príručky NGA.

V úvode ôsmej kapitoly sme rozobrali základné princípy vláknovej optiky a nasledne sme sa venovali prenosovým parametrom jednotlivých typov vlákien. V závere sa potom detailnejšie zmieňujeme o vláknach používaných v optických prístupových sieťach.

Chromatická disperzia optických vlákien - 4. časť príručky NGA.

 

Obsah 8. kapitoly

 

1. OPTICKÉ VLÁKNA V TELEKOMUNIKAČNÝCH SIEŤACH
2. ZÁKLADNÉ POJMY
3. OPTICKÉ VLÁKNO
3.1 Základné princípy
3.1.1 Index lomu
3.1.2 Snellov zákon
3.1.3 Numerická apertúra
3.1.4 Zmenšovanie priemeru jadra a šírenie jediného vidu
3.1.5 Priemer vidového poľa
3.2 Konštrukcia optického vlákna
3.3 Výroba optického vlákna
3.3.1 Výroba preformy
3.3.2 Ťahanie vlákna
3.3.3 Primárna ochrana
3.3.4 Následné spracovanie vlákien
4. TYPY OPTICKÝCH VLÁKIEN
4.1 Mnohovidové vlákna
4.1.1 Mnohovidové vlákna so skokovou zmenou profilu indexu lomu
4.1.2 Mnohovidové vlákna s gradientnou zmenou profilu indexu lomu
4.1.3 Prevedenie mnohovidových gradientných vlákien
4.1.4 Mnohovidové gradientné vlákna 62,5/125 μm
4.1.5 Mnohovidové gradientné vlákna 50/125 μm
4.1.6 Štandardizácia MM gradientných vlákien 62,5/125 μm a 50/125 μm
4.1.7 Mnohovidové plastové vlákna
4.2 Jednovidové vlákna
4.2.1 Prevedenie jednovidových optických vlákien
4.2.2 Prevedenie primárnej ochrany vlákna
4.2.3 Profily indexu lomu jednovidových optických vlákien
4.2.4 Priemer vidového poľa SM vlákien
4.2.5 Štandardizácia jednovidových optických vlákien
5. ÚTLM OPTICKÉHO VLÁKNA
5.1 Závislosť útlmu od vlnovej dĺžky
5.2 Rayleighov rozptyl
5.3 Mieov rozptyl
5.4 Ohybové straty
5.4.1 Makroohybové straty
5.4.2 Mikroohybové straty
5.4.3 Závislosť ohybových strát od vlnovej dĺžky
5.4.4 Optické vlákna so zvýšenou odolnosťou voči ohybovým stratám
5.5 Absorbcia
5.5.1 Vlastná absorbcia
5.5.2 Absorbcia na prímesiach
5.6 Útlm trasy optických vlákien
5.7 Prenosové okná
5.8 Útlm nezakáblovaného a zakáblovaného optického vlákna
6. DISPERZNÉ CHARAKTERISTIKY OPTICKÝCH VLÁKIEN
6.1 Vidová disperzia
6.1.1 Šírka pásma
6.1.2 Šírka pásma trasy optických vlákien
6.2 Chromatická disperzia
6.2.1 Príklady disperzných charakteristík MM a SM vlákien
6.2.2 Zložky chromatickej disperzie
6.2.3 Jednovidové optické vlákna s modifikovanými disperznými vlastnosťami
6.2.4 Kompenzácia chromatickej disperzie
6.2.5 Chromatická disperzia trasy optických vlákien
6.3 Polarizačná vidová disperzia
6.3.1 Faktory spôsobujúce PMD
6.3.2 Koeficient polarizačnej vidovej disperzie
6.3.3 Vplyv PMD na optický prenos
6.3.4 Možnosti redukcie PMD
6.3.5 Polarizačná vidová disperzia trasy optických vlákien
6.3.6 Linková hodnota koeficientu PMD
7. MEDZNÁ VLNOVÁ DĹŽKA JEDNOVIDOVÝCH VLÁKIEN
7.1 Meranie efektívnej medznej vlnovej dĺžky
7.1.1 Vzorka na meranie efektívnej medznej vlnovej dĺžky vlákna
7.1.2 Vzorka na meranie efektívnej medznej vlnovej dĺžky kábla
7.1.2 Vlastné meranie efektívnej medznej vlnovej dĺžky vlákna a kábla
7.2 Hodnoty efektívnej medznej vlnovej dĺžky
7.3 Medzná vlnová dĺžka a vlastnosti vlákna
7.4 Optické vlákna podľa špecifikácie ITU-T G.654
8. NELINEÁRNE JAVY
9. OHYBOVO-ODOLNÉ VLÁKNA
9.1 Stanovenie odolnosti vlákna voči makroohybom
9.2 Odolnosť vlákien podľa ITU-T G.657 voči makroohybom
10. SPÁJANIE (ZVÁRANIE) VLÁKIEN
10.1 Príčiny strát spojov optických vlákien
10.2 Vnútorné straty spojov optických vlákien
10.3 Vonkajšie straty spojov optických vlákien
10.4 Vložný útlm zvaru optického vlákna
11. OPTICKÉ VLÁKNA V NGA SIEŤACH
11.1 Optické vlákna podľa ITU-T G.657
11.2 Optické vlákna podľa ITU-T G.652.D
12. NORMY A ŠPECIFIKÁCIA
12.1 Medzinárodná telekomunikačná únia ITU
12.2 Doporučenia ITU-T
13. PRÍKLAD KL OPTICKÉHO VLÁKNA
14. VÝBEROVÁ TABUĽKA JEDNOVIDOVÝCH VLÁKIEN
14.1 Káble vo vonkajšej sieti
14.2 Vnútorná kabeláž, prepojovacie šnúry, drop-káble

Polarizačný Vidová disperzie PMD, medzná vlnová dĺžka vlákien - 4. časť príručky NGA.

Optické vlákna predstavujú nejprogresivnejšie médium pre transport informácií v moderných komunikáciách. Nájdeme ich vo všetkých segmentoch a úrovniach siete, od komunikačných káblov spájajúcich jednotlivé kontinenty, až po zákaznícke optické prípojky, teda segment siete pripájajúcej jednotlivých zákazníkov. Z hľadiska budovania telekomunikačných sietí je možné konštatovať, že v oblasti pasívnych technológií optické vlákna a káble s optickými vláknami postupne nahrádzajú ostatné pasívne technológie. Optická vlákna sa používajú nie len v oblasti telekomunikácií, nájdeme ich aj v priemyselných aplikáciách, v oblasti automatizácie, v automobilovom alebo v leteckom priemysle, v medicíne alebo napríklad v audio a video technike. Problematike optických vlákien v oblasti prístupových sietí novej generácie sa venuje ôsma kapitola príručky.