Kontakty

Sezemická 2872/10
Praha 9 - Horní Počernice
CZ-19300
katarina.lebedova@ofacom.sk

tel: (+421) 903 280 836
tel: (+420) 281 021 483
fax: (+420) 281 021 489


O spoločnosti

Spoločnosť OFA s.r.o. je popredným dodávateľom komponentov a riešení v oblasti optických prístupových a prenosových sietí.

V našom portfóliu nájdete široký sortiment výrobkov a riešení pre pasívnu časť optických sietí. V oblasti vláknovej optiky dodávame optické vlákna, optické káble a mikrokáble, vrátane vláknových zväzkov. Z hľadiska konštrukcie optických káblov pokrývame vonkajšie optické káble, vnútorné a univerzálne optické káble, závesné optické káble a rôzne špeciálne riešenia. K optickým káblom ponúkame kompletné príslušenstvo potrebné pre realizáciu pasívnych optických sietí ako sú optické spojky, optické rozvádzače, ucelené riešenie trubičkového systému, optické splittre, CWDM systémy i riešenia pre následné vnútorné optické rozvody. Uvedený sortiment dopĺňa široký výber príslušenstva ako sú mechanické konektory, optické konektory, patchcordy, pigtaily a ďalšie komponenty.

Spoločnosť OFA vznikla pred 20 rokmi ako prvý špecializovaný český veľkoobchod optických káblov, optických vlákien, rozvádzačov a všetkých ďalších prvkov potrebných na výstavbu optických komunikačných sietí. V súčasnosti sú prvky dodané našou spoločnosťou zabudované v optických sieťach väčšiny tuzemských operátorov.

V Českej republike a na Slovensku dlhodobo obchodne zastupujeme spoločnosti OFS (výrobca optických káblov a optických vlákien), Apresa PLP (výrobca optických spojok), Gabocom (výrobca mikrotrubičkového systému). Od roku 2015 je OFA ďalej zástupcom dánskej spoločnosti FREMCO, výrobcu zafukovacích strojov a príslušenstva na zafukovanie káblov. Ďalej spoločnosť OFA zastupuje v ČR a na Slovensku fínsku spoločnosť VESALA, výrobca sond a kalibrov s vysielačom, lokátorov kalibrov alebo markerov a podobne. Okrem uvedených veľkých spoločností zastupujeme aj množstvo menších firiem a v posledných rokoch zavádzame na tuzemský i zahraničný trh aj množstvo vlastných produktov.

 

 

 

OBSAH tretieho dielu PRÍRUČKY PRE PROJEKTOVANIE A NÁVRH NGA

V polovici decembra  2017 vyjde v poradí už tretia sada vkladaných listov Príručky pre projektovanie a návrh NGA sietí, ktorá obsahuje nasledujúce tri kapitoly :


5.
5. kapitola príručky NGA je venovaná problematike
Označovanie a vytyčovanie podzemných optických sietí (celkom 16 strán).
6. 6. kapitola príručky nesie názov
Pasívne optické splittre v optických sieťach bod–multibod (celkom 20 strán).
7. 7. kapitola rieši problematiku
Zemných optických káblov (celkom 54 strán).

Tretia vydaná časť je rovnako ako dve predchádzajúce samostatnou sadou listov, ktoré si založíte do šanónu, ktorý bol súčasťou 1. časti, 3. sada má 90 strán / 45 listov. Navyše obsahuje samolepku s obsahom 2. a 3. časti, ktorú je možné nalepiť na vnútornú stranu šanónu.


Ukládání rezerv optických kabelů v komorách a kabelových krytech


Označovanie a vytyčovanie podzemných optických sietí

Táto kapitola se venuje problematike označovania a následného vytyčovania podzemných optických sietí. Podrobne rieši problematiku elektromagnetických markrov (EMS), ich funkcie a použitie. Obsahuje návod na voľbu vhodného markra, hlavné inštalačné zásady pre osadzovanie markrov a kapitolu venovanú vyhľadávaniu markrov, čítaniu a zapisovaniu údajov do iD markrov a rad ďalších informácií. Kapitola sa zaoberá aj použitím optických káblov s metalickými prvkami, chrániček s metalickými prvkami, využitím súběžných trás pre vytyčovanie káblov a krátko sa zmieňuje aj o nadzemných vytyčovacích bodoch. Nadväzuje na 4.kapitolu (súčasť II. časti) venovanú problematike spojok a rozvádzačov.

Označování a vytyčování podzemních optických sítí  - obsah kapitoly Označování a vytyčování podzemních optických sítí  - ukazka kapitoly

Pasívne optické splittre v optických sieťach bod–multibod

Dalšia, 6. kapitola, podrobne rozoberá problematiku pasívnych optických splittrov. V úvodnej časti je predstavený princíp fungovania pasívnych optických splittrov, konštrukcia a technológia výroby FBT a PLC splittrov. Pomerne rozsiahla kapitola je venovaná problematike mechanického prevedenia splittrov, t.j. prevedenia jednotlivých housingov splittrov, vrátane kovového housingu, ABS housingu a LGX housingu. V tejto kapitole sú taktiež v krátkosti spomenuté i predinštalované varianty splittrov,či už v optických kazetách, rozvádzačoch alebo v moduloch modulárnych rozvádzačov.
Ďalší, pomerne rozsiahly text je venovaný prenosovým parametrom pasívnych optických splittrov a ďalším aspektom podstatným pre objednanie splittrov. Kapitola nadväzuje na 4.kapitolu venovanú problematike spojok a rozvádzačov.

Pasivní optické splittery - obsah kapitoly Pasivní optické splittery - ukazka kapitoly

Zemné optické káble

Posledná, 7.kapitola, podrobne rozoberá problematiku optických káblov používaných v podzemných inštaláciách. V úvode kapitoly je rozdelenie jednotlivých optických káblov z pohľadu ich konštrukcie a spôsobu inštalácie. Následne sú detailne predstavené jednotlivé konštrukcie optických káblov, optických vláknových zväzkov, Central Tube a Loose Tube konštrukcie optických mikrokáblov a káblov, konštrukcie káblov s drážkovaným jadrom (Slotted Core) a ďalšie konštrukcie optických káblov.
Nasleduje rozsiahla kapitola venovaná spôsobom inštalácie jednotlivých káblov. Sú tu spomenuté káble určené na priame uloženie do výkopu (u nás neobvyklá aplikácia), prevládajúce inštalácie káblov zafukovaných do optických chráničiek a mikrotrubičiek, varianta predinštalovaných káblov v chráničkách a v závere sú uvedené príklady optických káblov vhodných na zaťahovanie a zatlačovanie do chráničky.
Rozsiahla časť je venovaná problematike zásad pre návrh káblových trás, dodržiavanie dovolených polomerov ohybu, zásady pre vytváranie káblových rezerv, tesnenie a označovanie optických káblov.
Ďalšia kapitola sa venuje farebnému značeniu vlákien a buffrov a vláknových ribbonov (Color Code) a rozoberá nejpoužívanejšie varianty farebných kódov optických vláken, buffrov, vlákien v ribbonoch a poradie ribbonov -v podmienkach nášho regiónu.
Na konci kapitoly sú uvedené výrobné dĺžky, balenie a dodávka káblov.

Zemní optické kabely a mikrokabely - obsah kapitoly Zemní optické kabely a mikrokabely - 1. ukázka kapitoly

Zemní optické kabely a mikrokabely - 2. ukázka kapitoly Zemní optické kabely a mikrokabely - 3. ukázka kapitoly

III. čast príručky je k dispozícii od januára 2018.