Kontakty

Sezemická 2872/10
Praha 9 - Horní Počernice
CZ-19300
katarina.lebedova@ofacom.sk

tel: (+421) 903 280 836
tel: (+420) 281 021 483
fax: (+420) 281 021 489


O spoločnosti

Spoločnosť OFA s.r.o. je popredným dodávateľom komponentov a riešení v oblasti optických prístupových a prenosových sietí.

V našom portfóliu nájdete široký sortiment výrobkov a riešení pre pasívnu a aktívnu časť optických sietí. V oblasti vláknovej optiky dodávame optické vlákna, optické káble a mikrokáble, vrátane vláknových zväzkov. Z hľadiska konštrukcie optických káblov pokrývame vonkajšie optické káble, vnútorné a univerzálne optické káble, závesné optické káble a rôzne špeciálne riešenia. K optickým káblom ponúkame kompletné príslušenstvo potrebné pre realizáciu pasívnych optických sietí ako sú optické spojky, optické rozvádzače, ucelené riešenie trubičkového systému, optické splittre, CWDM systémy i riešenia pre následné vnútorné optické rozvody. Uvedený sortiment dopĺňa široký výber príslušenstva ako sú mechanické konektory, optické konektory, patchcordy, pigtaily a ďalšie komponenty.

V oblasti aktívnych prvkov OFA s.r.o. ponúka riešenia pre optické siete PON (GPON, GEPON) i pre siete typu bod – bod (FTTH, FTTB, FTTC a pod.), a to od centrálneho bodu siete (napríklad OLT) až po zákaznícke zariadenie (CPE, ONU, MDU a pod.). Samozrejmosťou je i príslušný dohľadový systém.

V Českej republike a na Slovensku dlhodobo obchodne zastupujeme spoločnosti OFS (výrobca optických káblov a optických vlákien), Apresa PLP (výrobca optických spojok), Gabocom (výrobca mikrotrubičkového systému). Spoločnosť OFA s.r.o. je ďalej i distribútorom telekomunikačných výrobkov spoločnosti 3M. V oblasti aktívnych prvkov pre optické siete spolupracujeme so spoločnosťou ZTE (výrobca aktívnych prvkov - switchov, routerov a prístupových systémov typu GPON).

 

 

 

Novinky - Nové produkty

22. 07. 2020

Boxy pre riser káble

Prehľad najpoužívanejších boxov pre riser káble (káble s vytiahnuteľnými elementy).

 

Káble s vytiahnuteľnými elementmi (riser káble) pre postupné pripájanie zákazníkov v bytových domoch predstavujú jednu z veľmi často používaných káblových konštrukcií pri realizácii vnútorných optických rozvodov v existujúcich domoch s niekoľkými bytmi na jednotlivých poschodiach. Zákazníci sú z inštalovaného kábla napojovaní na optickú sieť postupne, podľa toho, ako požiadajú o zriadení optickej prípojky. Riser kábel je nainštalovaný vertikálne ako napájací vedenie, z ktorého sú postupne pripájané vlákna pre jednotlivých zákazníkov. Pripájanie prebieha rôznymi spôsobmi s využitím boxov pre riser káble, viď informácie ďalej.

 

 

Riser Box OFA 1804 - přímé napojení zákazníka v bytovém domě pomocí zatažení vlákna do trubičky.

Optický riser-box OFA 1804 pro bytové domy.

Riser box 1804

 

Riser box OFA 1804 slúži pre napojenie zákazníka pomocou modulu s vláknom vytiahnutého z "riser kábla", ktorý je nasledovne nainštalovaný (zatiahnutý, zatlačený) do mikrotrubičky zavedenej k zákazníkovi. Vlákno z riser kábla je potom ukončené v zásuvke u zákazníka. Riser box 1804 slúži pre odbočenie štvorica vnútorných mikrotrubičiek 5 / 3,5 mm. Trubičky sú v boxe fixované "zaříznutím" do výstupkov na kraji boxu. Box je úplne symetrický, mikrotrubičky môžu odchádzať smerom nahor i nadol.

 

Riser box OFA 1811

Optický box pro riser kabely OFA typ 1811 se svary.

Riser box 1811 slúži pre napojenie zákazníka pomocou separátneho horizontálneho kábla, ktorý je inštalovaný medzi optickou zásuvkou a riser káblom. V riserboxu je potom tento kábel napojený pomocou zvaru na vlákno v riser kábli. Riser box 1811 umožňuje uloženie ôsmich zvarov, a je prispôsobený pre zavedenie ôsmich káblov (prípadne mikrotrubiček s káblom), ktoré môžu odchádzať smerom nahor, nadol, alebo prípadne aj v kombinácii oboch týchto smerov. Káble / trubičky sú fixované pomocou viazacích pásikov. Alternatívou je osadenie boxu držiakom dvojice duplexných SC adaptérov (dvojice quadplaxních LC) a napojenie zákazníkov okonektorovaným káblom.

Riser box OFA 1811 - řešení FTTH přípojek pro bytové domy.

Katalógové listy riser boxov

Detailné informácie o riser boxoch OFA nájdete v katalógovom liste.

 

Napojenie zákazníka v bytovom dome na FTTH sieť

Pre napojenie zákazníka v bytovom dome na FTTH sieť pomocou riser káblov volí operátori v súčasnosti niekoľko možných prístupov.

  • ponechanie vertikálnych riser káblov úplne bez prípravy
  • osadenie boxov a príprava optických vlákien na poschodí pre následné zvarenie (vlákna sú v boxoch na poschodiach voľne v rezerve)
  • osadenie boxov s konektormi a okonektorování optických vlákien na každom poschodí poschodí pre následné napojovanie zákazníkov okonektorovaným káblom.

Voľba konkrétnej metódy závisí na sieti a zvyklostiach operátora a samozrejme na miestnych podmienkach v konkrétnom dome. Zvolená metóda potom ovplyvní voľbu konkrétneho prevedenia riser boxu a má vplyv aj na vhodnosť použitého typu vlákna v riser kábli (ITU-T G.657A A1 / A2).

 

Optický box pro riser kabely OFA typ 1804.

©2020 OFA s.r.o.