Kontakty

Sezemická 2872/10
Praha 9 - Horní Počernice
CZ-19300
katarina.lebedova@ofacom.sk

tel: (+421) 903 280 836
tel: (+420) 281 021 483
fax: (+420) 281 021 489


O spoločnosti

Spoločnosť OFA s.r.o. je popredným dodávateľom komponentov a riešení v oblasti optických prístupových a prenosových sietí.

V našom portfóliu nájdete široký sortiment výrobkov a riešení pre pasívnu časť optických sietí. V oblasti vláknovej optiky dodávame optické vlákna, optické káble a mikrokáble, vrátane vláknových zväzkov. Z hľadiska konštrukcie optických káblov pokrývame vonkajšie optické káble, vnútorné a univerzálne optické káble, závesné optické káble a rôzne špeciálne riešenia. K optickým káblom ponúkame kompletné príslušenstvo potrebné pre realizáciu pasívnych optických sietí ako sú optické spojky, optické rozvádzače, ucelené riešenie trubičkového systému, optické splittre, CWDM systémy i riešenia pre následné vnútorné optické rozvody. Uvedený sortiment dopĺňa široký výber príslušenstva ako sú mechanické konektory, optické konektory, patchcordy, pigtaily a ďalšie komponenty.

Spoločnosť OFA vznikla pred 20 rokmi ako prvý špecializovaný český veľkoobchod optických káblov, optických vlákien, rozvádzačov a všetkých ďalších prvkov potrebných na výstavbu optických komunikačných sietí. V súčasnosti sú prvky dodané našou spoločnosťou zabudované v optických sieťach väčšiny tuzemských operátorov.

V Českej republike a na Slovensku dlhodobo obchodne zastupujeme spoločnosti OFS (výrobca optických káblov a optických vlákien), Apresa PLP (výrobca optických spojok), Gabocom (výrobca mikrotrubičkového systému). Od roku 2015 je OFA ďalej zástupcom dánskej spoločnosti FREMCO, výrobcu zafukovacích strojov a príslušenstva na zafukovanie káblov. Ďalej spoločnosť OFA zastupuje v ČR a na Slovensku fínsku spoločnosť VESALA, výrobca sond a kalibrov s vysielačom, lokátorov kalibrov alebo markerov a podobne. Okrem uvedených veľkých spoločností zastupujeme aj množstvo menších firiem a v posledných rokoch zavádzame na tuzemský i zahraničný trh aj množstvo vlastných produktov.

 

 

 

Novinky - Nové produkty

07. 10. 2022

Univerzálny optický box pre vnútorné rozvody OFA LI-BOX™

OFA LI-BOX™ predstavuje modulárne riešenie vnútorného optického rozvádzača, ktoré nájde uplatnenie vo vnútorných optických rozvodoch bytových domov. Box môže plniť funkciu rozvádzača umiestneného na poschodí, preváracieho boxu pre vlákna z riser káblov, prechodového rozvádzača, viacnásobnej zákazníckej zásuvky a podobne. Pri návrhu boxu sme mali za cieľ nie len jeho univerzálne použitie, ale aj jednoduchú inštaláciu.

LI-BOX – univerzální rozváděč pro vnitřní rozvod – napojení zákazníka z riser kabelu bez svaru

 

Univerzálny optický rozvádzač OFA LI-BOX™

 

Pôvodným zámerom vývojárov rozvádzača LI-BOX™ bolo navrhnúť novú generáciu riser boxov. Počas vývoja sa však ukázalo, že sa rodí nie len klasický riser box, ale že pôjde o rozvádzač, ktorý svojou univerzálnosťou ďaleko prekoná doteraz používané jednoduché riser boxy.

Univerzální optický tozváděč OFA LI-BOX - jeden box - deset různých aplikací ve vnitřním rozvodu.

Jeden box – desať rôznych aplikácií vo vnútorných optických rozvodoch

 

OFA LI-BOX™ je možné použiť v objekte pre rad aplikácií: riserbox na navedenie modulov z riser-kábla k zákazníkovi, riserbox na navarenie vlákna z riser kábla na jednovláknový kábel k zákazníkovi, riserbox s vystupujúcimi konektormi (navarené pigtaily), riserbox s vystupujúcimi konektormi – pripojené krytom, box na lištu s možnosťou zvaru vlákien, poschodový rozvádzač, poschodový prevárací box, viacnásobná zásuvka, prechodový box, box pre rezervu, prípadne Vaša špecifická aplikácia nad rámec tohto zoznamu. Jednotlivé varianty použitia boxu sú štruktúrovane popísané v prehľade aplikácií LI-BOXu.

Přehled aplikací univerzálního rozváděče OFA LI-BOX.

 

Inštalácia na stenu, na lištu, na kábel, …

 

Box je možné upevniť na rôzne typy stien, osadiť na inštalačnú lištu, a to vrátane dodatočnej montáže na lištu s už inštalovaným káblom. Ďalšou možnosťou je osadenie boxu v priestore pripáskovaním na riser-kábel napríklad v stúpačke.

Upevnění LI-BOXu na stěnu, na lištu a na kabel.

 

Uzavretie a otvorenie boxu, bočné vložky pre káble, trubičky, konektory či lišty

Uzatváranie OFA LI-BOXu je riešené západkami z čela krytu. To umožňuje inštalovať box aj do rohu dvoch stien, pretože na otvorenie nie je nutný prístup k bočným stenám boxu. Variability krytu boxu je dosiahnutá vďaka výmenným bočným vložkám, ktoré umožňujú zaviesť do boxu prívodné káble alebo mikrorúrky rôznych priemerov, odchádzajúce vnútorné mikrorúrky priemeru 4 alebo 5 mm, odchádzajúce jednovláknové kábliky do priemeru 5 mm, umožňujú aby z boxu vystupovali adaptéry konektorov alebo aby bol box esteticky osadený na inštalačnú lištu. Na to slúžia bočné vložky pre lišty v kombinácii s vylamovacími časťami v základve (lišta je zaústená cca 5 mm do boxu).

Špecialitou je potom možnosť osadenia predĺženia krytu, ktoré kryje zapojené odchádzajúce konektory. 

Uzavření a otevření krytu LI-BOXu, boční vložky pro kabely, trubičky a lišty, prodloužení krytu.

 

Ukladanie rezerv, zvary vlákien, sada pre 250µm vlákna

 

Rozvádzač umožňuje prevedenie šiestich zvarov v zmrštiteľnej ochrane a uloženie 2×1–1,5m rezerv vlákien pre každý zvar. OFA LI-BOX™ je primárne navrhnutý pre prácu s vláknami v sekundárnej ochrane 900µm, avšak pri využití doplnkovej sady pre vlákna v primárnej ochrane je možné pracovať aj s týmito vláknami.

Ukládání svarů vláken a rezerv v rozváděči OFA LI-BOX.

 

Dokumentácia, montážne návody, montážne videá a školenia

 

K boxu je k dispozícii kompletná dokumentácia, vrátane katalógového listu, prehľadu možných aplikácií boxu v oblasti vnútorných rozvodov, detailného montážneho návodu a ďalších materiálov. Bonusom sú inštalačné videá pre každú aplikáciu a možnosť školenia pracovníkov vykonávajúcich inštalácie. Pre sprístupnenie videí požiadajte svojho obchodného zástupcu OFA s.r.o.

Montážní video OFA LI-BOX™ pro jednotlivé varianty aplikací.

 © 2022 OFA s.r.o.