Kontakty

Sezemická 2872/10
Praha 9 - Horní Počernice
CZ-19300
katarina.lebedova@ofacom.sk

tel: (+421) 903 280 836
tel: (+420) 281 021 483
fax: (+420) 281 021 489


O spoločnosti

Spoločnosť OFA s.r.o. je popredným dodávateľom komponentov a riešení v oblasti optických prístupových a prenosových sietí.

V našom portfóliu nájdete široký sortiment výrobkov a riešení pre pasívnu časť optických sietí. V oblasti vláknovej optiky dodávame optické vlákna, optické káble a mikrokáble, vrátane vláknových zväzkov. Z hľadiska konštrukcie optických káblov pokrývame vonkajšie optické káble, vnútorné a univerzálne optické káble, závesné optické káble a rôzne špeciálne riešenia. K optickým káblom ponúkame kompletné príslušenstvo potrebné pre realizáciu pasívnych optických sietí ako sú optické spojky, optické rozvádzače, ucelené riešenie trubičkového systému, optické splittre, CWDM systémy i riešenia pre následné vnútorné optické rozvody. Uvedený sortiment dopĺňa široký výber príslušenstva ako sú mechanické konektory, optické konektory, patchcordy, pigtaily a ďalšie komponenty.

Spoločnosť OFA vznikla pred 20 rokmi ako prvý špecializovaný český veľkoobchod optických káblov, optických vlákien, rozvádzačov a všetkých ďalších prvkov potrebných na výstavbu optických komunikačných sietí. V súčasnosti sú prvky dodané našou spoločnosťou zabudované v optických sieťach väčšiny tuzemských operátorov.

V Českej republike a na Slovensku dlhodobo obchodne zastupujeme spoločnosti OFS (výrobca optických káblov a optických vlákien), Apresa PLP (výrobca optických spojok), Gabocom (výrobca mikrotrubičkového systému). Od roku 2015 je OFA ďalej zástupcom dánskej spoločnosti FREMCO, výrobcu zafukovacích strojov a príslušenstva na zafukovanie káblov. Ďalej spoločnosť OFA zastupuje v ČR a na Slovensku fínsku spoločnosť VESALA, výrobca sond a kalibrov s vysielačom, lokátorov kalibrov alebo markerov a podobne. Okrem uvedených veľkých spoločností zastupujeme aj množstvo menších firiem a v posledných rokoch zavádzame na tuzemský i zahraničný trh aj množstvo vlastných produktov.

 

 

 

Zvýšenie kapacity existujúcich optických trás

gabocom speed pipe indoor 5/3,8

 

Zvýšenie kapacity existujúcich optických trás

Nárast požiadavok na počty vlákien v exponovaných trasách optických káblov často stavia majiteľa a prevádzkovateľa optických sietí pred postupne narastajúci problém nedostatku vlákien v týchto úsekoch siete. Hoci sa pri navrhovaní sietí pred niekoľkými rokmi zdali takéto trasy vysoko predimenzované, s odstupom času se v mnohých prípadoch ukazuje kapacita vlákien ako nedostatočná. Príčin takéhoto stavu môže byť veľa – rozširovanie sietí za hranicu pôvodne plánovaného rozsahu, zmena územného plánu či charakteru využitia územia, prepojovanie lokálnych sietí niekoľkých operátorov alebo celý rad ďalších možných dôvodov. Čo majú však všetky tieto prípady spoločné je okamžik, keď sa situácia začína stávať neúnosnou a treba ju riešiť.

gabocom speed pipe ground 7/4

Vývoj optických mikrokáblov

Už od začiatku existencie mikrotrubičkového systému na prelome tisícročí vyvíjajú výrobcovia také konštrukcie optických mikrokáblov, ktoré umožnia pri súčasnom zmenšovaní priemeru a hmotnosti mikrokáblov docieliť čo najvyšší počet vlákien. Tieto snahy v praxi zúročujú technologický vývoj v oblasti materiálov a významné pokroky v oblasti výroby optických vlákien. Ak sa teda pozrieme späť do minulosti, kedy sa v začiatkoch mikrotrubičkového systému inštalovali do mikrotrubičiek maximálne 12, 24 a 48 vláknové káble, v súčasnosti môžeme vďaka pokroku vo výrobe optických káblov inštalovať do rovnakých mikrotrubičiek mikrokáble so 144, 192 alebo dokonca s 288 vláknami.

gabocom speed pipe ground 7/4 yellow-green

Máme v trase poslednú voľnú mikrotrubičku

Pozrime situáciu, ktorá v súčasnej dobe nie je ničím výnimočným. V trase máme poslednú voľnú mikrotrubičku a chceli by sme dosiahnuť jej maximálneho využitia. V mnohých prípadoch aj za cenu technicky obtiažne inštalácie, ktorá je však vo svojom dôsledku stále lacnejším riešením (v porovnaní s nákladmi na výkopové práce), alebo dokonca jediným možným riešením (napr. stavebná uzávera a podobne). V takom prípade nám môžu napomôcť vysokokapacitné optické mikrokáble.

 

gabocom speed pipe10/8 red

Vysokokapacitné optické mikrokáble

Vysokokapacitné optické mikrokáble sú typicky káblovú konštrukcií s vysokým počtom vlákien v kábli s malým vonkajším priemerom a nízkou hmotnosťou. Toho je možné dosahovať rôznymi cestami. Odolnejšie optické vlákna umožňujú použitie trubičiek (bufferov) s menšími priemermi, pokročilé materiály zase použitie slabšieho káblového plášťa alebo ťahových prvkov pri zachovaní rovnakých odolnosťou kábla. Príkladom takéhoto riešenia je napríklad nová generácia optických mikrokáblov MiDia® GX NG PE, ktorá redukuje priemer kábla oproti predchádzajúcej generácii o 5%. Avšak aj v tomto prístupe narazíme na konštrukčné limity. Cestou, ako tieto limity pokoriť je použitie 200μm vlákien.

gabocom speed pipe 10/8 green

200µm vlákna

Pokroky v technológiách vláknovej optiky nám umožňujú nasadenie a praktické využitie 200μm vlákien. 200 mikrometrov je priemer optického vlákna v akrylátovej primárnej ochrane. Oproti štandardnému a najrozšírenejšiemu 250μm vláknu došlo k zníženiu hrúbky práve u tejto primárnej ochrany, takže vlastné sklenené optické vlákno je v oboch prípadoch rovnaké (Ø125 mikrometrov). Tým je dosiahnuté kompatibility oboch typov vlákien a používanie rovnakých nástrojov (zváračka, lámačka, stripovacie kliešte a podobne). Avšak zníženie priemeru vlákna v primárnej ochrane z 250 mikrometrov na 200 mikrometrov výrobcom poskytuje možnosť navýšiť počet vlákien v gélom plnené trubičke (bufferu) z obvyklých 12 na 24, čím dochádza k významnému nárastu kapacity kábla.

Jednovidové optické vlákno 250 µm

Jednovidové optické vlákno 200 µm

gabocom speed pipe ground 12/8

Vysokokapacitné mikrokáble s 200μm vláknami

Dvojnásobné navýšenie počtu vlákien v trubičke kábla na základe použitia 200µm vlákna predstavuje výrazný kvalitatívny skok vo výrobe optických mikrokáblov. Táto skutočnosť nám umožňuje vyrábať vysokokapacitné optické mikrokáble s 144 vláknami s vonkajším priemerom pod 6 mm, mikrokáble s 192 vláknami s priemerom 6,5 mm alebo kábel s 288 vláknami s priemerom 8,6 mm. Príkladom týchto riešení sú vysokokapacitné optické mikrokáble OFS MiDia® 2GX PE a MiDia® 2FX.

 

192 optických vláken v mikrotrubičce 10/8mm

 

Novinka roku 2016, vysokokapacitné optické mikrokáble MiDia® 2GX PE prichádzajů na trh tri roky po svojom predchodcovi MiDia® 2FX, ktorý bol prvým komerčne úspešným káblom s 200μm vláknami. MiDia® 2FX znamenal kvalitatívny skok, keď do mikrotrubičky 10/8 mm bolo možné inštalovať mikrokáble s 144 vláknami. Optické mikrokáble MiDia® 2GX PE posúvajú túto hranicu až na 192 vlákien.

Vysokokapacitní optický mikrokabel  MiDia® 2GX PE

 

Katalógový list optických mikrokáblov MiDia® 2GX PE nájdete pod týmto odkazom, odkaz na ich skorších predchodcov MiDia® 2FX nájdete tu.

 

gabocom speed pipe ground 12/8 blue